AVBOKNING

Linoljekurser är populära kurser, tack vare ökat intresse för hållbart och underhållsbara byggmetoder.  Vi gör det möjligt att gå kursen så att du kan säkerställa din plats på kursen. Det som du säkert förstår att det även innebär att ingen annan kan boka den kursplatsen. Däremot förstår vi så klart att det kan uppstå privata händelser som gör att du måste ställa in ditt deltagande. Då gäller följande regler.

Vid avbokning inom 3 veckor före kursstartens datum.  Obs! Gäller ej kurs den 29/4

– Debiteras 50 % av värdet.

Vid avbokning inom 14 dagar före kursstartens datum. Obs ! Gäller ej kursen den 29/4 

– Debiteras 70% av värdet.

Vid avbokning inom 7 dagar före kursstartens datum.

-Debiterad 100% av värdet.

 

AVBOKNINGSVILLKOR

Ändra i bokningen / avbokningen

Om du vill göra ändringar i din bokning, kan du göra det genom att ringa på telefon +46(0)70-220 24 16 eller skicka e-post till kurser@vistaholm.com

Avbokning vid akut sjukdom/oförutsedda händelser

Under oförutsedda händelser går det att avboka kursen hos Vistaholms Byggnadshantverk utanför gällande avbokningsregler. Det innebär att om du uppföljer och följer villkoren, kan du få tillbaka 100% av totalbeloppet. Med oförutsedda händelser åsyftas:

– Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, maka/make, sambo, dina eller dina respektives föräldrar, barn eller syskon.

-Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, t ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad, vilket innebär att det inte är rimligt att begära att du ska genomföra kursen.

– Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Av läkarintyg sak diagnos, datum för första läkarbesöket samt orsak till att läkaren avråder från resa framgå. Kontakt med intygsgivaren ska ha skett före det att resa skulle ha påbörjats.

För att du ska få tillbaka dina pengar måste orsaken till din avbokning allmänt sett vara oförutsedd, oväntad och av sådan art att du inte rimligen kan genomföra resan.

Betalningsvillkor

Faktura skickas inom 1–2 dagar från att anmälningen kommit in. Observera att alla betalningar ska ske i SEK.