KULTURBÄRARE MED GEDIGEN KOMPETENS

KULTURBÄRARE MED GEDIGEN KOMPETENS

Vistaholms Byggnadshantverk vårdar och restaurerar det säregna som varje gammal byggnad besitter. Och med vår kunskap bidrar vi till förståelse och respekt för det genuina.

Sedan år 2000 har jag utbildat mig som traditionshantverkare och haft uppdrag av företag, hembygdsföreningar, statliga organ runt om i Sverige. Gemensamt för alla är äldre hantverk före 1950, från grund till tak men också materialvalet, tekniker som historiska processer. Min analytiska förmåga har lett mig till uppdrag som projektledare där vetgirighet och tålamod krävs för att nå resultat. Jag gillar människor och drivs av att förmedla de kvalitéer som finns i gamla hus och för framtidens moderna hus likväl som att upprätthålla den äldre bebyggelsen och därmed vårt kulturarv. Värdeord som kvalitet, hållbarhet och långsiktighet sätts högt i allt jag gör. Jag är även skogsägare och idag kulturbärare till släktgården Vistaholm och uppväxt på gård under mjölkkornas glansdagar. Så i grund och botten rinner bondeblod i mina ådror.


KOMPETENSUPPDRAG

Kompetensuppdrag står för uppdrag där min kunskap om och kring ämnet är betydelsefull.

NTNU / Norges Tekniska Naturvetenskapliga Universitet, Trondheim.

Extern sensor för Bachelorprogrammet i traditionellt hantverk. Jag värderar studenternas examensarbete i deras tre olika presentationsdelar inför godkännande. Den skriftliga rapporten, den muntliga presentationen samt själva hantverket och dess process på det objekt eller ting del de praktiskt valt att jobba med. Målet är att kandidaterna skall använda vetenskapliga metoder, motivera vald forskningsmetod och systematiskt genomföra arbetet inom fältet kulturvård.

Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård. Bygghantverks programmet. Da capo hantverksskola, Mariestad.

Kurslärare i skogbruk med ved- och virkeslära för det traditionella hantverket. Under dryga 10 år har jag bedrivit en återkommande kurs för bygghantverkstudenterna i ved- och virkeslära samt skogsbruk för det traditionella hantverket. Kursen sker både med teoretiska föredrag parallellt med praktiska dagar ute i skogen för att omsätta kunskapen.

Capellagården. Byggnadsvårdsutbildningen, Öland.

Kurslärare i klyvning av stock Kursdagarna går ut på att lära sig se och läsa av stockens egenskaper i målet att få en kontrollerad klyvning till byggnadsmaterial. Exemplet: klyva en stock av ek till takryttare som skall hålla ett stråtaks nockhalm på plats.

BYS/ Biologiska yrkeshögskolan. Småskalig virkesförädling, Svenljunga.

Ledamot i ledningsgruppen samt kurslärare. Utbildningen är en eftergymnasial utbildningsform som har skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med näringslivet. Mitt uppdrag är att representera branschen och forma utbildningen till det behov som branschen har. Bl. a har jag infört "Kulturvårdens teori" där studenterna får insikt i de lagar och regler som styr samt vad hantverkets betydelse är inom kulturvårdens arbetsfält. Kursen varvar föredrag och studiebesök.

Statens fastighetsverk, Stockholm.

Hantverkskonsult. Utveckla underhållsmodell för en traditionell byggnadsteknik. Kvalitetssäkring av hantverket och långsiktiga underhållsmodeller är ett återkommande behov för att skapa ekonomisk bärighet i en förvaltning. Mitt uppdrag var att göra ett åtgärdsförslag och utvecklade sedan en prioriteringslista för underhållet över 30 stycken stråtak på ett kulturreservat i Sigtuna kommun.

UTBILDNINGAR

Mina utbildningar inom byggnadsvård och hantverk är en blandning av teori och praktik, från Hälsingland ner till Småland.

GÖTEBORGS UNIVERSITET, Institutionen för kulturvård. Göteborg.

Magisterexamen inom allmän kulturvård med inriktning mot bygghantverk. examensår 2006. Breddningskurs på magisternivå 40 poäng. Utförde en hantverksdokumentation samtidigt som jag deltog som täckare av ett obundet halmtak. Magisteruppsats: Hantverksantikvariens roll nu och i framtiden, Hantverkskunnandet i bevarandeprocessen rörande jordbrukets bebyggelse. Exemplet Västra Götaland. 2007:09

DACAPO HANTVERKSSKOLA

Bygghantverk Trä, examensår 2004, Mariestad Kvalificerad yrkesutbildning inom traditionellt byggnadshantverk, 80 p

BYGGNADSVÅRD QVARNARP

Byggnadsvårdsprojektering, Påbyggnadskurs, examensår 2002, Eksjö Påbyggnadskurs. Under 10 veckor mätte jag upp och dokumenterade en 1700-tals byggnad, den sk Ängsstugan, Eksjö. I kursen restaurerade tidsenligt ett rum. I arbetet ingick det lagning och kalkmålning av öppen spis sk smålandsspis, tvättning och målning av brädtak, tapetsering med lumppapp, limfärgstillverkning och brytning av färg till tak samt vägg. Stänkmålning med bård utfördes.

BYGGNADSVÅRD QVARNARP

Reparation och vård av äldre byggnader, examensår 2002, Eksjö Detta ettåriga program inriktar sig på att jobba utvändigt med byggnadens stomme och exteriör. Såsom timmerstomslagning, fönsterrenovering, mureri, målning med traditionella färger. Kurser: Rit- och mätteknik, Byggnader och utrustning, Företagsekonomi A, Småföretagande A, Reparation och ombyggnad, Husbyggnadsteknik- vård av äldre hus, material, verktyg- grundkurs, Husbyggnadsteknik- vård av äldre hus, material, verktyg- fördjupningskurs, Kultur- och stilhistoria.

BYGGNADSVÅRD QVARNARP

Byggnadsvård med inriktning mot inredning, examensår 2001 Detta ettåriga program inriktar sig på att jobba invändigt med den fasta inredning i gamla hus: köksinredning, skåp, golv, dörrar, fönster, paneler, målning, tapeter, inomhustakpapp, värmekällor och andra installationer som inte kräver specialutbildning eller licens. Kurser: Materiallära, Inredningsrenovering, Formgivning, Kulturhistoria, Individuellt projektarbete: Målade rullgardiner

Svenska föreningen för byggnadsvård

Byggnadsvårdsläger , Järvsö, Hälsingland 2000 Under två veckor möts likasinnade eldsjälar för att restaurera en gammal Hälsingegård likt denna, Lass- Daniels från 1800-talet. I arbetsuppgifterna har ingått: Lagning av gamla väggmålningar, målning med traditionella färger, fönsterrenovering, uppmurning av öppen spis, tillverkning av foder och lister, smide. Lägeransvarig: Anna-Karin Åsbrink

CERTIFIKAT

BAS- P/U

Byggarbetsmiljösamordnare, Svensk Uppdragsutbildning En byggarbetsmilljösamordnare är en person som gör riskbedömningar på en byggarbetsplats. Bas-P är byggarbetsmiljösamordnare i det tidiga skedet som kallas planering och projektering. Bas-U är byggarbetsmiljösamordnare under utförandet, det vill säga i det praktiska byggskedet.

MOTORSÅG A/B/C

Säker Skog Motorsågning, motorsågens skötsel, allmän sågteknik, säkerhetsregler för allmän sågning. Trädfällning avancerad fällning av lutande träd, kaptekniker vid stora spänningar, nedtagning av fastställda träd.

KÖRKORT RÖJSÅG RA/RB

Säker Skog Röjsågning grund och skogsröjning.

Utbildning i fallskydd

Enligt British standard 8454:2006

ALLMÄN UTBILDNING STÄLLNING (2-9 meter)

TA-utbildning, Sveriges Byggindustrier Utbildningen är till de som uppför, river eller förändrar en byggställning. Utbildningen följer arbetsmiljöverket föreskrift AFS 2004:4 och riktlinjer uppsatta av Sveriges Byggindustrier (Bi) samt rådet för bygg kompetens (RBK).

Förarkurs mobil arbetsplattform/ Skylift

Inspecta Utbildning enligt SS-ISO 18878. Innehåll: Riskinventering och riksbedömning, myndighetskrav, säkerhetsregler, förarkrav, fortlöpande och daglig tillsyn.
KULTURBÄRARE MED GEDIGEN KOMPETENS