Stenolja

Förpackad i 5 liter och 1 liter burkar

Torkande olja som skyddar keramik, tegel, puts, betong och annan porös sten mot smuts och väta.

STENOLJA

  • absorberas av porös sten och ger skydd på djupet.
  • ersätter silikatbehandling på oslipad betong med skinn av cement.
  • ersätter epoxibehandling då slipad betong impregneras och efterpoleras.

Ladda ner produktdatabladet i .pdf: STENOLJA

Ladda ner bruksanvisningen i .pdf Bruksanvisning_Stenolja eller läs den nedan.

Vatten på betong behandlad med STENOLJA

Till höger STENOLJA på betong.

 

BRUKSANVISNING

Testa sluresultatets färgton

Den behandlade ytan antar i regel samma färgton som när den är våt. Testa genom att stryka vatten på ytan.
Undantag: Vit keramik kan ibland anta en gulvit färgton, vilket inte syns då man strukit på vatten. Innan du behandlar helt eller delvis vit keramik, testa genom att stryka STENOLJA på en litet område.

Impregnering

Smutsfläckar bör först avlägsnas, behandlingen gör dem permanenta.
Golv i hemmiljö: Påför STENOLJA rikligt med pensel.
Golv i offentlig miljö som utsätts för smuts: Värm STENOLJA till 130⁰­C i en fritös. Påför rikligt med naturborstpensel.
Vidare åtgärder på alla golv: Sprid olja från ställen som är mättade till ställen som ännu absorberar olja. Påför och sprid tills hela ytan är mättad.

Du kan tryggt arbeta med 130 grader varm STENOLJA – den varken bränner eller osar. Oljan har svag värmeledningsförmåga – du kan utan att bränna dig doppa fingerspetsen i den varma oljan eller stryka av penseln som du nyss doppat i oljan mot handflatan. STENOLJANS kokpunkt är 300⁰C och den börjar avge vit, skarpt luktande ånga från ytan vid 180⁰C. Vid 130⁰C avger den endast en doft av linolja.

Avlägsna efter 20-30 minuter (om kall olja efter 1-2 timmar) noggrant all olja som eventuellt har blivit kvar på ytan. Olja som blir kvar på ytan bildar ett klibbigt skinn. Om så sker, skrapa försiktigt bort skinnet med en sickel och maskinpolera med STENOLJA.

Låt oxidera under minst ett dygn. Sörj för värme och god ventilation. Oljan torkar genom oxidering och torktiden beror på 1. syretillförseln och 2. temperaturen. I vind och solvärme kan oljan bli beröringstorr på några timmar, i ett svalt garage med dålig ventilation kan det ta en vecka.

Efterpolera med lite STENOLJA och en röd pad på en slät yta, en brun pad på en grov. Håll ytan fuktig genom att blöta padden med STENOLJA. Fortsätt tills hela ytan har en jämn glans.

Tvätta penslar och verktyg med stark såpa, t.ex GROVSÅPA.

Arbetsskydd
Andningsskydd behövs inte. Sörj för god ventilation. Den varma oljan leder föga värme och förorsakar inte brännskador vid spill. VARNING: Metallföremål som varit i varm olja bränner.

VARNING: Metallföremål som varit i varm olja bränner.

VARNING: RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING!Trasor och poröst material som fuktats av linolja bör brännas, torkas på öppen, icke brandfarlig plats eller sparas nerdränkta i vatten innan de kastas bort.