Golvolja

Förpackad i 5 liter och 1 liter burkar

GOLVOLJA utvinns ur linolja med en unik raffineringsprocess. Den består av torkande dvs oxiderande fettsyror som är vattenavstötande,utvinns ur linolja med en unik raffineringsprocess. Den består av oxiderande fettsyror som  är vattenavstötande, som levande organismer inte kan tillgodogöra sig och som motstår fetter, petroleumprodukter, salter och syror som förekommer i hushåll, t.ex. citron, vin- och ättika. Oljan torkar dvs reagerar med luftens syre och bildar linoxin, en naturlig polymer som fäster permanent i trä.

Vid 20°C och god ventilation torkar GOLVOLJA inom ett dygn.

GOLVOLJA absorberas av parketten eller golvplankorna till ett djup av 1,5 – 3 mm djup och ger ytan en djup lyster som inte kan fås med vax eller syntetiska oljor som bara lägger sig på ytan.

Därför håller behandlingen tills det impregnerade träskiktet har slitis bort, i praktiken i årtionden.

Skador kan lätt åtgärdas genom att slipa bort det skadade träet och därefter oljepolera stället.

Där golvet utsätts för hårt slitage uppstår med åren blanka stråk. De blir som nya om man polerar dem med polerskiva och en liten mängd olja vid rumstemperatur.

Ladda ner produktdatabladet i pdf: GOLVOLJA

Ladda ner bruksanvisningen i pdf Bruksanvisning_Golvolja eller läs den nedan.

  1. Parkett efter behandling. 2. Parkett innan behandling. 3. Behandling med golvolja pågår, Nockeby parkett.

4. Fritös på hjul, Tansvallens dansbana, Grycksbo. 5. Ett okonventionellt golv. 6. Parkett efter behandling.

BRUKSANVISNING

Arbetsmetoderna skiljer sig markant från dem med andra träoljor.
LÄS OMSORGSFULLT!

VARNING! Fara för självantändning!
GOLVOLJA består av oxiderande fettsyror. Slipskivor, trasor och liknande som fuktats med det måste blötläggas i vatten innan de kastas bort. Oljebehandlade ytor antänds inte på egen hand, faran gäller bara fibrösa material.

OBS: Björk och bok blir flammig när den oljebehandlas, speciellt skivor av limmade stavar, och det är svårt att åstadkomma en oljepolerad yta på dessa träslag. Detta beror på att träet absorberar mycket olja och att det oljebehandlade träets färg växlar, speciellt på olika snittytor.

Slipa golvet med minst #180 slipduk. En grövre duk gör märken som oljan inte kan fylla då den verkar inne i träet.
Värm GOLVOLJA till 130°C i en fritös.
Påför rikligt med naturborstpensel. Sprid från ställen som är mättade till ställen som ännu absorberar olja. Påför och sprid tills hela ytan är mättad och ett tunt lager GOLVOLJA blir kvar på ytan.
När du behandlar trä med GOLVOLJA vid  130°C förångas fukt inne i träet, ringporerna öppnas utåt av ångtrycket inifrån cellerna och den varma, tunnflytande oljan tränger djupare in. Man kan se små ångbubblor tränga genom oljefilmen på ytan när man påför varm GOLVOLJA.
Du kan tryggt arbeta med 130 grader varm GOLVOLJA – den varken bränner eller osar. Oljan har svag värmeledningsförmåga – du kan utan att bränna dig doppa fingerspetsen i den varma oljan eller stryka av penseln som du nyss doppat i oljan mot handflatan. GOLVOLJANS kokpunkt är 300⁰C och den börjar avge vit, skarpt luktande ånga från ytan vid 180⁰C. Vid 130⁰C avger den endast en doft av linolja.
Låt GOLVOLJAN absorberas under 1/2 – 1 1/2 timme.
Slipa in oljan med en slipduk #240-320 på en singelskurmaskin. Det oljemättade slipdammet fyller träytans små ojämnheter och gör den jämn och slät.

Avlägsna efter 20-30 minuter noggrant all olja och allt slipdamm som har blivit kvar på ytan. Olja som blir kvar på ytan bildar ett klibbigt skinn. Om så sker, skrapa försiktigt bort skinnet med en sickel och maskinpolera med GOLVOLJA.

Låt oxidera under minst ett dygn. Sörj för värme och god ventilation. Oljan torkar genom oxidering och torktiden beror på 1. syretillförseln och 2. temperaturen. I vind och solvärme kan oljan bli beröringstorr på några timmar, i ett svalt garage med dålig ventilation kan det ta en vecka.

Polera till önskad finish – matt till högglansigt – med en singelskurmaskin med slipduk eller polerpad och lite olja. Slipduk #220 ger ett sidenmatt golv, polerpad #1000 –#5000 ett halvblankt till högglansigt, #100 grovt halkskydd. Håll ytan fuktig genom att blöta slipduken eller padden med GOLVOLJA. Fortsätt tills hela ytan har en jämn glans.
OBS: Polera INTE för stora ytor i taget med Selder & Co’s FERNISSA. Om golvet är vid rumstemperatur eller varmare torkar den innan du är färdig med arbetet. 

Tvätta penslar och verktyg med stark såpa, t.ex. GROVSÅPA.

Arbetsskydd
Andningsskydd behövs inte. Sörj för god ventilation. Den varma oljan leder föga värme och förorsakar inte brännskador vid spill. VARNING: Metallföremål som varit i varm olja bränner.

VARNING: RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING! Trasor och poröst material som fuktats av linolja bör brännas, torkas på öppen, icke brandfarlig plats eller sparas nerdränkta i vatten innan de kastas bort.