Linolja Fernissa

Torkande olja för polering av oljebehandlat trä och för oljeimpregnering av tryckimpregnerat.

Förpackad i 5 liter och 1 liter burkar

LINOLJA FERNISSA är vår tjockaste och snabbast torkande olja. Den utvinns ur linolja med en unik raffineringsprocess. Den består av torkande dvs oxiderande fettsyror som  är vattenavstötande, som levande organismer inte kan tillgodogöra sig och som motstår fetter, petroleumprodukter, salter och syror som förekommer i hushåll, t.ex. citron, vin och ättika. Oljan torkar dvs reagerar med luftens syre och bildar linoxin, en naturlig polymer som fäster permanent i trä. Vid 20°C och god ventilation torkar LINOLJA FERNISSA inom 6-24 timmar.

Med LINOLJA FERNISSA skapar du vackra och hållbara ytor. speciellt på trä behandlat med GRUNDOLJAN eller MÖBELOLJAN. Impregnera först arbetsstycket med endera oljan. Skapa följande dag den önskade ytan – från sidenmatt till högblank – genom att oljepolera med LINOLJA FERNISSA. Välj glansgrad genom att använda grövre eller finare polerduk.

Oljeimpregnera tryckimpregnerat trä med LINOLJA FERNISSA hellre än med GRUNDOLJA . Tryckimpregneringen söndrar träets cellstruktur och gör det så poröst att det absorberar i det närmaste obegränsade mängder GRUNDOLJA.

Båda oljorna gör trä rötbeständigt genom att göra det vattanavstötande – rötsvampar kan nämligen inte växa i torrt trä. Dessutom kan ingen organism utvinna någon näring ur dessa oljor.

Ladda ner produktdatabladet i .pdf: LINOLJA_FERNISSA

Ladda ner bruksanvisningen i pdf Bruksanvisning_Linolja_Fernissa eller läs den nedan.

 

BRUKSANVISNING

Oljepolering
Polera rena och torra träytor som tidigare, senast dagen innan, impregnerats med GRUNDOLJA eller MÖBELOLJA. Använd slipduk, polerpad eller trasa fuktad med LINOLJA FERNISSA. Se till att duken, padden eller trasan hålls fuktig. Fortsätt tills hela ytan har en jämn glans.
Låt oxidera tills ytan är torr. Detta tar vanligtvis en dag.
OBS: Om en stor yta, t.ex. ett golv, är vid rumstemperatur eller varmare, torkar LINOLJA FERNISSA innan du är färdig med arbetet. Polera sådana ytor med GOLVOLJA.
VARNING: Om du polerar en altan, använd högst #100 slipduk; en finare duk gör ytan hal vid väta.
OBS: Björk och bok blir flammig när den oljebehandlas, speciellt skivor av limmade stavar, och det är svårt att åstadkomma en oljepolerad yta på dessa träslag. Detta beror på att träet absorberar mycket olja och att det oljebehandlade träets färg växlar, speciellt på olika snittytor.

VARNING: RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING! Trasor och poröst material som fuktats av linolja bör brännas, torkas på öppen, icke brandfarlig plats eller sparas nerdränkta i vatten innan de kastas bort.

VARNING: Tvätta INTE oljepolerade ytor med alkaliska tvättmedel, t,ex, GROVSÅPA då oljan reagerar med baser. Om detta sker, upplöses det yttersta oljeskiktet och ytan måste poleras om.

Oljeimpregnering
Oljeimpregnera genomtorrt tryckimpregnerat trä. Värm LINOLJA FERNISSA till 130⁰­C i en fritös. Påför rikligt med naturborstpensel. Sprid från ställen som är mättade till ställen som ännu absorberar olja. Påför och sprid tills hela ytan är mättad.

När du behandlar trä med LINOLJA FERNISSA vid  130°C förångas fukt inne i träet, ringporerna öppnas utåt av ångtrycket inifrån cellerna och den varma, tunnflytande oljan tränger djupare in. Man kan se små ångbubblor tränga genom oljefilmen på ytan när man påför varm LINOLJA FERNISSA.

Du kan tryggt arbeta med 130 grader varm LINOLJA FERNISSA – den varken bränner eller osar. Oljan har svag värmeledningsförmåga – du kan utan att bränna dig doppa fingerspetsen i den varma oljan eller stryka av penseln som du nyss doppat i oljan mot handflatan. FERNISSANS kokpunkt är 300⁰C och den börjar avge vit, skarpt luktande ånga från ytan vid 180⁰C. Vid 130⁰C avger den endast en doft av linolja.

Avlägsna efter 20-30 minuter noggrant all LINOLJA FERNISSA som har blivit kvar på ytan. LINOLJA FERNISSA som blir kvar på ytan bildar ett klibbigt skinn. Om så sker, skrapa försiktigt bort skinnet med en sickel och maskinpolera med LINOLJA FERNISSA eller GOLVOLJA.

Låt oxidera under minst ett dygn.

Tvätta penslar och verktyg med stark såpa, t.ex GROVSÅPA.

Arbetsskydd
Andningsskydd behövs inte. Sörj för god ventilation. Den varma oljan leder föga värme och förorsakar inte brännskador vid spill. VARNING: Metallföremål som varit i varm olja bränner.

VARNING: RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING! Trasor och poröst material som fuktats av linolja skall brännas, torkas på öppen, icke brandfarlig plats eller sparas neddränkta i vatten innan de kastas bort.