Rostskyddsolja

 

ROSTSKYDDSOLJA utvinns ur linolja med en unik raffineringsprocess. Den består av torkande dvs oxiderande fettsyror som är vattenavstötande, som  levande organismer inte kan tillgodogöra sig och som motstår fetter, petroleumprodukter, salter och svaga syror, t.ex. citron-, vin- och ättiksyra. Oljan tränger in i ytans porer och skrymslen och isolerar den från syre. Den torkar dvs reagerar med luftens syre varvid den sväller 8,6% och bildar linoxin, en naturlig polymer som fäster permanent. Vid 20°C och god ventilation torkar ROSTKYDDSOLJA inom ett dygn.

Linolja innehåller beståndsdelar som reagerar med vatten: Vaxer från fröskalet som bildar gel med vatten och icke torkande fettsyror som inte torkar utan härsknar och emulgerar med vatten. Därför kommer vatten i kontakt med metallen under oljefilmen och förorsakar ytterligare rost.

Traditionellt försöker man kringgå dessa olägenheter genom linoljebränning: Man hettar upp arbetsstycket i ässja eller i gaslåga tills det glöder. Då det doppas i linolja uppstår en mindre explosion och arbetsstycket blir svart.

Vi har löst problemet genom att från linoljan avlägsna alla beståndsedelar utom de oxiderande fettsyrorna, som vi kokar. Resultatet är en olja som inga levande organismer kan tillgodogöra sig, som inte regerar inte med vatten, som torkar fullständigt och som tränger in i mikrostrukturen av underlagets yta – det visade sig vara omöjligt att skrapa loss de torkade resterna av vår olja från kärl av polerat rostfritt stål som innehållit den – endast långvarig blötning i stark såpa löser upp vår torkade olja.

Torkad ROSTSKYDDSOLJA är en utmärkt målningsgrund om överskottet har avlägsnats från ytan innan oljan har torkat.
Rena, icke korroderade metallytor rostkyddas också effektivt genom att måla dem med Selder & Companys linoljefärger. De består till 45% vol. av bindemedel som har samma sammansättning och samma egenskaper som ROSTKYDDSOLJA. Selder & Companys linoljefärger fäster permanent vid den oljebehandlade ytan och flagar aldrig av. De kan lätt underhållas vart 10-30 år beroende på mängden UV-strålning som sönderdelar bindemedlet raffinerad linolja.

Ladda ner produktdatabladet i .pdf: ROSTSKYDDSOLJA

Ladda ner bruksanvisningen i pdf här: Bruksanvisning_Rostskyddsolja , eller läs den nedan.

 

BRUKSANVISNING

Avlägsna lös rost, färgrester, fett osv. med t.ex. högtryckstvätt. Hårt sittande ytrost behöver inte avlägsnas. Se till att ytan är helt torr innan behandling.
Rena, icke korroderade metallytor som skall målas behöver inte behandlas med ROSTSKYDDSOLJA om de målas med Selder & Companys linoljefärger. Dessa består till 45% vol. av bindemedel som har samma sammansättning och samma egenskaper som ROSTKYDDSOLJA. 

Påför ROSTSKYDDSOLJA rikligt med pensel eller spruta på torrt underlag då dygnstemperaturen hålls över 5°C. Ju varmare oljan och/eller metallen är upp till 130­⁰C, desto effektivare tränger oljan in i porer och skrymslen. VARNING: Vid temperatur över 180°C avger oljan vit ånga som har en stickande lukt.

Tvätta penslar och verktyg med stark såpa, t.ex. GROVSÅPA.

Om du ämnar måla den rostskyddade ytan, avlägsna efter 20-30 minuter (om kall olja efter 1-2 timmar) noggrant all olja som eventuellt har blivit kvar på ytan. Olja som blir kvar på ytan bildar ett klibbigt skinn. Om så sker, skrapa försiktigt bort skinnet med en sickel och polera med ROSTSKYDDSOLJA.

Låt oxidera under minst ett dygn innan du målar. Sörj för värme och god ventilation. Oljan torkar genom oxidering och torktiden beror på 1. syretillförseln och 2. temperaturen. I vind och solvärme kan oljan bli beröringstorr på några timmar, i ett svalt garage med dålig ventilation kan det ta en vecka.

Arbetsskydd
Andningsskydd behövs inte. Sörj för god ventilation, speciellt vid arbete med olja vid 130⁰­C. Den varma oljan leder föga värme och förorsakar inte brännskador vid spill.
VARNING: Metallföremål som varit i varm olja bränner.

VARNING: RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING! Trasor och poröst material som fuktats av linolja bör brännas, torkas på öppen, icke brandfarlig plats eller sparas nerdränkta i vatten innan de kastas bort.