Linoljefärger

Selder & Company tillverkar färgerna som zinkbaserad grundfärg, halvblank och halvmatt slutstrykningsfärg, vit samt A-, B- och C-bas för brytning till slutstrykningfärg i brytmaskin med certifierade och moderna pigment. De fås i önskade Britsih Standard, NCS, RAL och våra egna kulörer, samma från leverans till leverans. De skiljer sig från andra linoljefärger främst genom att bindemedlet enbart består av torkande oljor från vilka linoljans andra beståndsdelar har avlägsnats genom raffinering. Därför torkar de utmärkt, är hållbara och mögelresistenta.

De skiljer sig från alkydolje- och andra syntetiska färger genom att de tränger in i underlagets ytstruktur, fäster permanent och ”andas”, dvs släpper igenom vattenånga men inte flytande vatten. Därför sitter färgen fast i underlaget och detta skadas inte av kondensvatten som samlas under färglagret. De målas  målas till täckande men inte tjocka lager, outspädda ”direkt ur burken”; vanligtvis med en strykning grundfärg och två lager slutstrykningsfärg.

Åtgång: 1 liter för 12–20 m² dvs 50 – 85 mikroner (µ) per strykning beroende på underlag.
Torktid: Under 24 timmar vid 20⁰C och god ventilation.

ENKELT UNDERHÅLL. INGEN OMMÅLNING

Våra färger åldras genom att bindemedlet långsamt bryts ner av UV-strålning. När detta sker, efter någa år eller decennier beroende på läge och väderlek, blir färgen matt och bleknar. Ett tunt lager linolja fernissa ersätter det förlorade bindemedlet och återger ögonblickligen ytan sin ursprungliga färg och glans. Med sådant underhåll är färgernas livslängd obegränsad. Om underhållet försummas bildas till slut sprickor i färglagret, ett typiskt smårutigt mönster bildas och enstaka rutor av färg börjar lossna från underlaget. Sådana färgytor från första hälften av 1900-talet är inte ovanliga.

Ladda ner följande produktdatablad (pdf):

Linoljefärg grund
Linoljefärg A-bas Halvmatt
Linoljefärg B-bas Halvmatt
Linoljefärg C-bas Halvmatt
Linoljefärg Vit Halvmatt
Linoljefärg A-bas Halvblank
Linoljefärg B-bas_Halvblank
Linoljefärg C-bas Halvblank
Linoljefärg Vit Halvblank
Schellack

BRUKSANVISNING FÖR LINOLJEFÄRGER
Ladda ner (pdf)

Selder Linoljefärger förblir slitstarka och fina så gott som för evigt när du grundar och målar enligt dessa anvisningar och utför enkla underhållsåtgärder. De fås i önskade NCS, RAL och våra egna kulörer, samma från leverans till leverans, och kan målas med pensel, spruta eller roller på alla underlag – från trä till metall. Tvätta penslar, verktyg och kärl med stark såpa. Se vår video

VARNING! RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING Färgen innehåller oxiderande fettsyror. Trasor med mera som fuktats av den bör brännas, torkas på icke brandfarlig plats eller sänkas i vatten innan de kastas. Målade eller oljebehandlade ytor självantänds däremot inte, risken berör endast fibrösa material.

FÖRBEHANDLING AV MÅLNINGSGRUNDEN:

VARFÖR FÖRBEHANDLING
Damm, smuts och fukt hindrar färgen från att fästa vid underlaget. Selders slutstrykningsfärger är gjorda för att målas på SelderLinoljefärg Grund, inte direkt på underlaget. Linoljefärg Grund  är speciellt fet och fäster utmärkt. Den innehåller zinkoxid som effektivt motverkar mögel och annan påväxt, också genom slutstrykningsfärgen. Ju porösare underlaget är, desto mer olja, det vill säga bindemedel absorberas. Om för litet bindemedel blir kvar i pigmentet förändras de optiska egenskaperna, färgen blir matt. Därför bör slutstryningsfärgen måla på pormättat underlag. Porerna kan i många fall men inte alltid mättas med Linoljefärg Grund.

Rörelser i trä i utsatt läge utomhus där fuktigheten växlar starkt kan förorsaka avflagning till och med av linoljefärg. Därför bör sådana underlag göras dimensionsstabila och vattenavstötande med Selder olja.

RENGÖR UNDERLAGET
Borsta bort lös smuts, slipa bort fastsittande smuts. Använd inte vatten eller alkalist målarfett för den minsta rest hindrar linoljefärgens och linoljans vidhäftning vid underlaget. Om ytan är extremt fet kan man avfetta med 99% alkohol, typ kabruratorsprit.

MÄTTA PORÖSA UNDERLAG 
Slutstrykningsfärgen bör appliceras på ett slutet underlag, dvs ett som är pormättat. I annat fall kan så mycket bindemedel absorberas av underlaget att pigmentets optiska egenskaper ändras och färgen blir matt.

YTOR AV BARRTRÄ OCH HÅRT LÖVTRÄ
Ytor av barrträ och hårt lövträ i skyddat läge och andra liknande underlag pormättas med Linoljefärg Grund.

GAMMAL MÅLAD YTA DÄR FÄRGEN ÄNNU FÄSTER, PUTS OCH BETONG
och andra liknande underlag pormättas med Grundolja vid rumstemperatur. Stryk på, flytta från mättade ställen till ställen som ännu absorberar. Fortsätt tills hela ytan är mättad. Vänta en timme och stryk sedan bort eventuellt överskott, ty olja som blir kvar på ytan bildar ett klibbigt skinn. Låt oxidera. Grundmåla med Linoljefärg Grund.

MDF, TRYCKIMPREGNERAT TRÄ, PORÖSA TAKPLATTOR AV FIBERCEMENT ELLER BETONG
och andra extremt porösa underlag pormättas med vår tjockaste och ”fetaste” olja, Linolja Fernissa. Stryk på, flytta från mättade ställen till ställen som ännu absorberar. Om ytan fortsätter absorbera, avbryt och låt oxidera. Upprepa processen tills hela ytan är mättad. Stryk bort eventuellt överskott, ty olja som blir kvar på ytan bildar ett klibbigt skinn. Låt oxidera. Grundmåla med Linoljefärg Grund.

FÖRSEGLA KVISTAR OCH KÅDLÅPOR MED SCHELLACK
för att hindra att kåda blöder igenom och missfärgar den målade ytan. Schellack bör vara löst i 99,9% ren alkohol. Lösningsmedel av lägre alkoholhalt innehåller vatten som avdunstar efter det alkoholen har avdunstat och schellacken har börjat sätta sig. Resultatet är porer i schellacken – skiktet ser i mikroskop ut som ett durkslag och kåda blöder igenom det.
Se vår video om schellack.

IMPREGNERA TRÄ I UTSATT LÄGE
Värm Grundoljan till 130°C i en fritös. Påför och sprid som ovan med naturborstpensel – syntetborst håller inte den höga temperaturen. Använd vår tjockare Linolja Fernissa för tryckimpregnerat trä. Vänta en halv timme och stryk sedan bort eventuellt överskott, ty olja som blir kvar på ytan bildar ett klibbigt skinn. Låt oxidera. Grundmåla med Linoljefärg Grund.

När du behandlar trä med Grundoljan vid  130°C förångas fukt inne i träet, ringporerna öppnas utåt av ångtrycket inifrån cellerna och den varma, tunnflytande Grundoljan tränger djupare in. Man kan se små bubblor av ånga när man påför varm Grundolja.

Du kan tryggt arbeta med 130 grader varm Grundolja – den varken bränner eller osar. Oljan har svag värmeledningsförmåga – du kan utan att bränna dig doppa fingerspetsen i den varma oljan eller stryka av penseln som du nyss doppat i oljan mot handflatan. Grundoljans kokpunkt är 300⁰C och den börjar avge vit, skarpt luktande ånga från ytan vid 180⁰C. Vid 130⁰C avger den endast en doft av linolja.

DJUPIMPREGNERA ÄNDTRÄ I UTSATT LÄGE
Med Selder olja impregnerat virke är en rötfast och dimensionsstabil komposit av trä och torkad olja.
Video: Snickare Martin Lyden djupimpregnerar ändorna på staketbräder på byggplatsen: Värm Grundolja i en fritös till 130⁰C. ”Fritera” träet i oljan tills bubblandet av avgående vattenånga upphör. Tiden beror på träslag, fuktighet, dimensioner, mängd och elmotståndens kapacitet. Det kan räcka från tio minuter till ett par timmar. När bubblandet upphör har all fukt i träet avgått och ångtrycket har öppnat de gårdade ringporerna – de öppnas inte inåt. Låt temperaturens sjunka till 90⁰C. Den lägre temperaturen skapar ett undertryck och olja sugs in i träet. En halv timme räcker för att olja skall sugas 5-6 cm in i ändträ. Alltför lång blötläggning leder till att cellhåligheterna fylls med olja. Där uppfyller den inget nyttigt ändamål, hindrar endast syretillförseln och därigenom oljan torkning. Vänta en halv timme och stryk sedan bort eventuellt överskott, ty olja som blir kvar på ytan bildar ett klibbigt skinn. Låt oxidera. Grundmåla med Linoljefärg Grund.

FÖRBEHANDLA TÄTA UNDERLAG:

ROSTIG (KORRODERAD) METALL
Se till att ytan är helt torr. Avlägsna lös rost, smuts och lösa färgrester. Använd inte vatten eller alkalist målarfett för den minsta rest hindrar linoljefärgens och linoljans vidhäftning vid underlaget. Om ytan är extremt fet kan man avfetta med 99% alkohol, typ kabruratorsprit. Fast rost och punktkorrosion kan lämnas kvar. Påför Selder Rostskyddsolja vid rumstemperatur med pensel eller spruta. Flytta vid behov olja från mättade ställen till ställen som ännu absorberar olja. Fortsätt tills hela ytan är mättad. Efter en timme, avlägsna olja som blivit kvar på ytan då den skulle bilda ett klibbigt skinn. Låt oxidera. Grundmåla med Selder Linoljefärg Grund.

PLASTTÄCKT GALVANISERAT PLÅTTAK
Avlägsna plasten men inte galvanseringen. Behandla som rostig metall ovan.

REN METALL
Grundmåla med Selder Linoljefärg Grund.

GLAS
har traditionellt målats med linoljefärg, till exempel skyltfönster. Måla gärna på baksidan av glas. Då får du en perfekt yta sedd från framsidan. Applicera slutstrykningsfärgen direkt utan grundmålning.

MÅLA MED SNYGGT OCH HÅLLBART RESULTAT

ALLMÄNT
Måla inte på fuktigt underlag, vid risk för regn eller om dygnstemperaturen går under 5°C. Sörj för god ventilation. Måla först en strykning Linoljefärg Grund och sedan två lager slutstrykningsfärg.
Måla alla lager noggrant med täckande men inte tjocka lager, dvs enligt åtgång 12-20 m2/liter/strykning, vilket innebär 50-85 mikroner (µ). Låt färgen torka ordentligt mellan strykningarna.

BLANDA SÅ FÄRGEN BLIR HOMOGEN
Skrapa upp allt pigment från burkens botten. Rör om tills färgen ser ut att vara väl blandad. Om du rör om med en sticka och inte med en roterande färgblandare bör du sedan stänga locket och skaka burken.

SPÄD INTE UT FÄRGEN
Måla ”direkt ur burken”. OBS: Färgerna är vattenfria och förstörs om de späds med vatten.

MÅLA RÄTT MED PENSEL
Linoljefärg flyter inte ut av sig själv utan måste arbetas ut till jämna och täckande lager. Du behöver inte trycka hårt med penseln, bindemedlet tränger in i underlagets ytstruktur även om du inte trycker alls. Ta upp en liten mängd färg på penseln, direkt från burken.* Arbeta sedan ut färgen med lätta penseldrag tills färglagret är jämnt och täckande men inte tjockt. Upprepa när det inte mera kommer färg från penseln. Se vår video om målning.

För att få en jämn yta med så litet penseldrag som möjligt på släta ytor, t.ex paneler, dörrar, släta metallytor: Använd Selder LINOLJEFÄRG HALVBLANK som är något tixotropisk, dvs i viss grad flyter ut av sig själv. Lägg på färgen i en riktning så du får ett täckande men icke tjockt och möjligast jämnt färglager. Korsstryk utan att  ta mer färg på penseln, alltså stryk i motsatt riktning för att jämna ut färgen. Släta ytan genom att med fjäderlätt hand föra penseln i samma riktning som du lagt på färgen. Lägger du på för tjockt blir det svårt att jämna ut penseldragen.
Se vår video om målning på släta ytor.

MÅLA RÄTT MED SPRUTA ELLER ROLLER
Iaktta speciell noggranhet för jämna 50-85 μ färglager.

HELMATT YTA PÅ PUTS ELLER BETONG
Puts eller betong kan målas direkt utan föregående oljebehandling med två lager Selder linoljefärg ”vått i vått”, dvs måla en strykning och genast därefter en strykning till utan att vänta tills färgen har torkat. Om man vill ha en halvblank eller halvmatt yta på puts eller betong följer man instuktionerna ovan.

TORKTIDEN VARIERAR
Färgen och oljan torkar genom oljans dvs bindelmedlets oxidering och torktiden beror på 1. syretillförseln och 2. temperaturen. I en lackbox kan färgen bli beröringstorr på några timmar, i ett kallt garage med dålig ventilation kan det ta en vecka. Starka färger gjorda med C-bas kan ha upp till dubbel torktid jämfört med Linoljefärg Grund.

LINOLJEFÄRG HÄRDAR LÅNGSAMT UT SEDAN DEN TORKAT
Sedan färgen har torkat, inom ett dygn vid 20°C och god ventilation, fortsätter bindemedlets oxidering dvs härdning under några veckor. Därvid uppstår mikroskopiska sprickor i färglagret som släpper igenom molekyler av vattenånga men inte vatten i vätskeform, villket har ytspänning. Färgytan får sin slutliga glans när härdningen är fullständig. Speciellt om du har målat litet ojämnt kan ytans glans variera. Skillnaderna försvinner när härdningen är fullständig. Ytan kan dofta svagt av linolja under härdningen. Därefter är den helt luktfri.

UNDERHÅLL
Borsta bort lös smuts, slipa bort fastsittande smuts. Använd inte vatten eller alkali för den minsta rest hindrar linoljans och linoljefärgens vidhäftning vid underlaget. Om ytan är extremt fet kan man avfetta med 99% alkohol, typ kabruratorsprit. Om färgen blir matt och blek, ”kritar”, applicera ett tunt lager Linolja Fernissa på den rena och torra färgytan med en pensel eller en enkel spruta. Oljan ersätter bindelmeldet som UV-strålningen har sönderdelat och ytan återfår ögonblickligen sin ursprungliga kulör och glans. Om du efter oljningen fortfarande har ljusare fläckar eller partier beror detta på att UV-strålningen har brutit ner det yttersta pigmentlagret. Slipa sådana partier lätt med ett #320 papper i den blöta oljan så återfår du den ursprungliga kulören.