MINA EGNA FAVORITER OCH MINNESVÄRDA PROJEKT

Flera projekt är värda att lyfta fram lite extra. Gemensamt för alla uppdrag är min förkärlek till det gamla traditionella byggnadshantverket.

RAGGAGÅRDENS MEJERI

RAGGAGÅRDENS MEJERI

Projektledare och bygghantverkare, Götene

Från att restaurera ett gårdsmejeri från 1930-talet till att skapa ett besöksmål och arbetslivsmuseum.  Anna berättar gärna om vägen från att restaurera fönster på mejeriet, till att bygga upp en lokal arbetsgrupp, visa upp mejeriprocessen och därmed belysa mejerskans roll. Boka föreläsning om Raggagårdens Mejeri.

MINA FAVORITER

Raggagårdens Mejerier Att varsamt restaurera en byggnad är en sak, att sedan berätta historien om den är en annan. Våra hus kan berätta, ge oss förståelse om gångna tider. Raggagården hjälper oss att uppleva tiden då Skaraborg hade över 500 mejerier. Projektet Raggagårdens mejeri startade som ett projekt för landsbygdutveckling med stöd från Leader för att sprida kunskap och visa upp en del av vårt industrihistoriska kulturarv. Länk till rapport.


HANTVERKSLABORATORIET

HANTVERKSLABORATORIET

Projektledare

Ett mycket utvecklande projekt där jag åkte över hela mellersta Sverige för att titta på spåntak och träffa spånläggare med framförallt materialproducenter. Vi utbytte kunskaper och erfarenheter och det analytiska arbete utav spåntakens livslängd så resulterade detta i en publikation för alla som äger eller är förvaltare av ett stickspåntak. Här är den! Maskinhyvlade stickspån. Anna Johansson. Craftlab

MINA FAVORITER