REFERENSJOBB

Som erfaren byggnadshantverkare har jag gedigen kunskap inom flera områden. Allt från ekfällning i kulturreservat till projektledning av ett industrihistoriskt besöksmål.
INST. KULTURVÅRD, GÖTEBORGS UNIVERSITET

INST. KULTURVÅRD, GÖTEBORGS UNIVERSITET

Gästföreläsare, Da capo hantverksskola, Mariestad

Som gästföreläsare återkommer jag till byggstudenter och berättar om ved och virkeslära och hur jag plockhugger rätt träd i skogen för dess ändamål. Med bilder och provbitar pratar vi trä men vår främsta skolsal är i skogen. Här samarbetar jag med Skogsstyrelsen för att få bästa bredd.

HANTVERKSLABORATORIET

HANTVERKSLABORATORIET

Projektledare

Ett mycket utvecklande projekt där jag åkte över hela mellersta Sverige för att titta på spåntak och träffa spånläggare med framförallt materialproducenter. Vi utbytte kunskaper och erfarenheter och det analytiska arbete utav spåntakens livslängd så resulterade detta i en publikation för alla som äger eller är förvaltare av ett stickspåntak. Här är den! Maskinhyvlade stickspån. Anna Johansson. Craftlab

REFERENSJOBB
Ladugård, Herrljunga hembygdsf.

Ladugård, Herrljunga hembygdsf.

Mörning av vasstak

Vass eller halmtak kräver sitt underhåll av taknocken ungefär var femte år. Här ryggas eller mörnas på väsgötska nocken om på en skiftesverksladugård. Materialet är löspressad halm från ekologisk odling på Vistaholm. Det packas hårt för att skapa täthet och hålla bort oönskad väta. 

 

REFERENSJOBB
Ornäsloftet

Ornäsloftet

Hantverkskonsult, Statens fastighetsverk, Borlänge

Taket av stavspån läckte trots inga synliga skador. Jag utför en skadeanalys och tillsammans med timmerman Stig Nilsson gör vi ett åtgärdsförslag med ny utformning av läggning som överensstämmer mer historiskt och är tekniskt bättre. Förslaget ledde till en omtäckning.

REFERENSJOBB
Södra Råda projektet

Södra Råda projektet

Ekfällning, Timmerkvinna, Floby

Ett hantverk och rekonstruktionsarbete för mig bygger på att hitta rätt råvara. Jag letade efter den rätta eken i det rätta beståndet till framtagningen och tillverkning utav den medeltida kyrkans ena dörr. Eken jag fann var perfekt. Jag och timmerman Robert Carlsson fäller eken med en nyuppsmidd fällyxa från ett arkeologiskt fynd vi funnit på Lödöse museum. Fyndets datering är ej äldre än 1500-tal. Yxan har 90 cm långt skaft och var optimal för mig att fälla med. Se Hantverkslaboratoriets film av fällningen.

REFERENSJOBB
Bardu kyrka, Norge

Bardu kyrka, Norge

Hantverkskonsult, Bardu

Tillståndsvärdering av ett kyrktak med stavspån av furu i norra Norge. Omtäckning står inför ett faktum och jag tillsammans med bland annat en dendrokronolog åker upp i skyliften för att bedöma tillståndet och undersöka hantverksspår som materialuttag. Jag finner originalspån från kyrkan byggnadstid år 1825-27 som återanvänts vid omläggningen 1950. Underbart!

REFERENSJOBB
Gunnebo slott och trädgårdar

Gunnebo slott och trädgårdar

Timmerkvinna, Göteborg

Gunnebos orangeri från sent 1700-tal rekonstrueras på ursprunglig plats. Projektet baserades på tolkningar och studier av arkitekt Carl Wilhelm Carlbergs ursprungliga ritningar, samtida akvareller, historiska källor samt resultatet av arkeologiska utgrävningar. Jag timrade upp tillsammans med en kollega en av tre, sju meter höga paviljonger som utgör orangeriets byggnadsform. Knuttyp: laxad slätknut med hak. Tillverkade tillhörande brädtak med läggning till koppartaket.

Kulturreservatet Äskhults by

Kulturreservatet Äskhults by

Bygghantverkare, Kungsbacka

Äskhults by – en för landet unik kulturhistorisk helhetsmiljö. 4 gårdar med bebyggelse , bytomt, inägor och utmark som det gestaltades sig strax före den agrara revolutionen och storskiftet 1825-27. Målet med reservatet är att åstadkomma en agrarhistorisk helhet med stora krav på äkthet. Deltog i arbeten under flera års tid. Skiftesverkslagningar i ek, omläggning av ett antal halmtak. Ekfällning med yxa i syfte att friställa ekar i rekonstruktionen av den forna kulturlandskapet.  Materialet användes sedan i restaureringarna. Medverkar som artikelförfattare i boken Äskhults by – där historien möter framtiden;  Yxfällning av ek- gammal kunskap väcks till liv. 

Riksdagsm.gård

Riksdagsm.gård

Bygghantverkare, Fjärås

”Historisk gård får tillbaka sin djärva färgsättning” Riksdagsmannahuset har anor från tidigt 1800-talet och här bodde riksdagsmannen AC Gunnarsson fram till 1944.  Det var socknens förnämsta hus och dess förmögenhet syntes genom visa upp husets starka kulörer. Jag skrapar fram och återskapar originalkulörerna på fasad och de två verandorna. Från alkydfärg återtar huset sin starka kulörer med bland annat linoljefärg. Klicka för att läsa artikel i Göteborgsposten. 

RAGGAGÅRDENS MEJERI

RAGGAGÅRDENS MEJERI

Projektledare, Fönsterhantverkare, Målare, Götene

Från att restaurera ett gårdsmejeri från 1930-talet till att skapa ett besöksmål och arbetslivsmuseum. Raggagården hjälper oss att uppleva tiden då Skaraborg hade över 500 mejerier. Projektet Raggagårdens mejeri startade som ett projekt för landsbygdsutveckling med stöd från Leader för att sprida kunskap och visa upp en del av vårt industrihistoriska kulturarv. Anna berättar gärna om vägen från att restaurera fönster på mejeriet, till att bygga upp en lokal arbetsgrupp, visa upp mejeriprocessen och därmed belysa mejerskans roll. Boka föreläsning om Raggagårdens Mejeri.

Hantverkslaboratoriet

Hantverkslaboratoriet

Projektledare, Fältarbete, Mariestad

Kvalitetsäkringsprojekt av maskinhyvlade stickspån i mellan- och norra Sverige med frågeställningen:  Varför håller inte tak med maskinhyvlade stickspån lika länge som för 20 år sedan? Som praktisk och teoretisk hantverkare samlade jag in 180 referensobjekt på tak med maskinhyvlade stickspån som utmynnande i ett tiotal objekt att undersöka. Problematiken var mångfacetterad som ex. kort livslängd, hög kostnad, bidragsfinasierat, bristande beställarkompetens, materialkvalitén, arbetsutförande och bristande uppföljningsmetoder.

Målet vara att öka beställarkompetensen, säkra kunskapen inom ett hotat hantverket inför framtiden med bl. a metoder, material, underhåll, mallar och riktlinjer för arbeten med maskinhyvlade stickspån.

Resultatet blev en publikation som riktar sig till privata som offentliga förvaltare, konsulter m fl. inom kulturmiljön: Maskinhyvlade stickspån. Anna Johansson. Craftlab

Åsnebyns kulturreservat

Åsnebyns kulturreservat

Spåntäckare, Mellerud

Åsnebyn är en dalsländsk bondgård där ägorna med dess byggnader präglas av 1800-talets och de tidiga 1900-talets jordbruk. Ladan fick ett nytt maskinhyvlade spåntak. Spånen är av gran och täckningen lämnas i detta fallet obehandlad. 

Mattisborgen, Astrid Lindgrens värld

Mattisborgen, Astrid Lindgrens värld

Spåntäckare, Vimmerby

Ronja Rövardotters Mattisborg byggs och som kronan på verket läggs stavspån på hela borgens tinnar och torns tak, där jag blir den enda hantverkskvinnan på bygget likt Ronja bland 50 andra (manliga) hantverkare. 

REFERENSJOBB REFERENSJOBB
SÖDRA RÅDA PROJEKTET

SÖDRA RÅDA PROJEKTET

Timmerkvinna, Skogs- och virkesansvarig, Gullspång

Rekonstruktion av den medeltida träkyrkan Södra Råda från år 1312  som förödande brann ned år 2001. Ett kunskapsbygge startades att återuppföra kyrkan såsom den en gång byggdes. Autentiska metoder och verktyg användes i syfte att öka och sprida kunskap om vårt byggda kulturarv, samt att resultaten skall nås ut till kulturmiljövården, allmänheten i förvaltningen av vårt kulturarv. Under tio år jobbade jag aktiv med rekonstruktionens olika delar från att välja trädet på rot, fälla, bereda och timra in det. Likaså tillverkning av spån och spåntäckning av korets tak.

REFERENSJOBB
SÖDRA RÅDA PROJEKTET

SÖDRA RÅDA PROJEKTET

Besöksmålsansvarig, kursledare, Gullspång

Rekonstruktion av den medeltida träkyrkan Södra Råda från år 1312  som förödande brann ned år 2001. Ett kunskapsbygge startades att återuppföra kyrkan såsom den en gång byggdes. Autentiska metoder och verktyg användes i syfte att öka och sprida kunskap om vårt byggda kulturarv, samt att resultaten skall nås ut till kulturmiljövården, allmänheten i förvaltningen av vårt kulturarv. Under tio år jobbade jag aktiv med rekonstruktionens olika delar främst som hantverkare för att föra upp kyrkan på nytt. Projektet byggde på att förmedla kunskap om byggets gång till allmänheten genom dagskurser för vuxna som barn med framförallt  ett stort antal hantverksguidningar och sätta Södra Råda på besöksmålskartan,

GÖKHEMS KYRKA

GÖKHEMS KYRKA

Spåntäckare, Floby

Att få jobba med en kyrka i sin egen hembygd är en stolthet.Gökhems klockstapel med sina 16 meter höga resning och klockans kurvaturer med sex sidor gjorde att det både var utmanande och inspirerande! Med kollegan Börje Samuelsson från Östergötland utgår vi från att låta spånen få sin egna tätning i hörnen. För oss given teknisk kvalitet för lång hållbarhet.  Endast naturliga inskott som björknäver. Medaljong i täckningen lyftes fram och återskapade utifrån originalfoton. Kyrkans absid fick en ny täckning med en inspektionslucka till vindsutrymmet.

ÖSTRA GERUM

ÖSTRA GERUM

Stråtäckare, Falköping

400 kvadratmeter obundet halmtak av råg. Originaltäckning från 1800-talet fanns kvar under vassläggningen som revs bort.

Villa Götas balkong

Villa Götas balkong

Bygghantverkare, Hjo

Från att under en minimalistisk tid i början av 1900-talet då all snickarglädje revs bort så rekonstruerade och återskapade jag tillsammans med ett arbetslag under min utbildningstid på Da capo hantverksskola under ledning av hantverkare Mats Renström en balkong utifrån gamla foton från sent 1800-tal. Det analytiska arbete krävde att vi gjorde fullskaliga mallar och beräknade fram förhållanden så vår tillverkning skulle matcha former och utseende från foton till dagens resultat. 


"All byggnadsvård ska präglas av respekt för originalet och berörda kulturvärden."

REFERENSJOBB

Omdömen

Från uppdrag med teori till praktik. Läs omdömen och bedöm själv.
Citat

”Som arkitekter med stort intresse för träbyggande har vi på Brunnberg & Forshed mycket att lära av Anna. Den kunskapen behövs i samhället idag när vi behöver öka byggnadstakten och samtidigt värna vår miljö. Med gedigen kunskap och genuint intresse av traditionellt hantverk och byggnadskonst i både teori och praktik är Anna en inspirerande föreläsare. Dessutom som en av få kvinnor i en mycket mansdominerad yrkeskår.”

Andreas Svensson, delägare Arkitekt MSA, Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB, Stockholm

”Anna berättar med stor inlevelse om Hälsingegårdarnas historia med koppling till vår nutid. Hon besitter en enorm kunskap och förmedlar det med relevans för åhöraren. Hennes föredrag väcker intresse och engagerar publiken på ett imponerande sätt. Anna är en väldigt uppskattad talare och varit höjdpunkten för många i vårt seminarieprogram. Vi kommer att fortsätta att anlita Anna till fler seminarier framöver.”

Jessica Becker, projektkoordinator Arkitekt SAR/MSA, Trästad Sverige

”Anna berättar på vår Kvinnofrukost så att vi känner doften av stavspån och vi förstår att en handsmidd yxa är väldigt hållbar. Hon förmedlar känslan för och vikten av det genuina hantverket i vår tid och levandegör hur det är att vara yrkeskvinna i en mansdominerad bransch.”

Gudrun Nilsson, Floby församling, Svenska kyrkan

Anna Johansson anlitas frekvent av Herrljunga hembygdsförening för större byggnadsvårdsinsatser för någon av våra 15 hus. Anna har ett gediget hantverkskunnande och en genuin känsla för varje byggnads speciella behov. Med sina dubbla kompetenser, där antikvariskt kunnande borgar för historisk bakgrund och relevant dokumentation, kan teorin omsättas i praktisk byggnadsvård. Hon har också anlitats för att pedagogiskt visa upp sitt stora hantverksregister vid våra publika evenemang, något som är ovärdeligt för att sprida kunskap om byggnadsvård till kommande generationer.

Peter Backenfall, ordförande Herrljunga Hembygdsförening, Herrljunga

”Anna har varit projektledare till Leader-projektet ”Raggagårdens Mejeri – ett industrihistoriskt kulturarv”. Hon har utvecklat och färdigställa industrimuseet Raggargårdens mejeri tillsammans med Holmestads hembygdsförening. Projektet har utvecklat ett kulturhistoriskt intressant besöksmål som pedagogiskt visar Raggargårdens (småskaliga) mejeriverksamhet under 1930-talet. Anna har varit engagerad och drivande med att färdigställa renoveringen och utställningen av mejeriet såsom det tidigare var. Hon har varit ansvarig för arbetsgrupper som har genomfört renovering och komplettering av inventarier, tagit fram och producerat material till utställning, genomfört guideutbildning och tagit fram en 24¬sidig broschyr ”Alla dessa mejerier”. Hennes driv, noggrannhet och insatser som projektledare, har bidragit till ett lyckat genomförande av projektet.”

Claes Fahlgren, Näringslivsstrateg, Skaraborgs kommunalförbund