Möbelolja

Förpackad i 5 liter och 1 liter burkar

MÖBELOLJA  utvinns ur linolja med en unik raffineringsprocess. Den består av torkande dvs oxiderande fettsyror som är vattenavstötande, som levande organismer inte kan tillgodogöra sig och som motstår fetter, petroleumprodukter, salter och syror som förekommer i hushåll, t.ex. citron, vin och ättika. Oljan torkar dvs reagerar med luftens syre och bildar linoxin, en naturlig polymer som fäster permanent i trä. Vid 20°C och god ventilation torkar MÖBELOLJA inom ett dygn. Läs om TEKNOLOGI

 

Du skapar vackra och hållbara träytor från matt till högblank med MÖBELOLJA och LINOLJA FERNISSA.
OBS: Björk och bok blir flammig när den oljebehandlas, speciellt skivor av limmade stavar, och det är svårt att åstadkomma en oljepolerad yta på dessa träslag. Detta beror på att träet absorberar mycket olja och att det oljebehandlade träets färg växlar, speciellt på olika snittytor.

Video Mikkel Selder visar hur man slipar och polerar en ekskiva
Video Mikkel Selder visar hur man renoverar en sliten bänkskiva
Video En oljepolerad yta är vattenavvisande
Video Oljepolerade skärbrädor av Skogshult Snickeri

 

Impregnera först arbetsstycket med varm MÖBELOLJA.
Skapa den önskade ytan – från sidenmatt till högblank – följande dag med oljepolering.
Du väljer glansgrad genom att använda grövre eller finare polerduk. Polering med LINOLJA FERNISSA ger en ännu hårdare och glansigare yta.

Möbeloljan är fri från lösningsmedel. Därför reser sig inte träfibrerna på ytan och ingen efterslipning behövs.

MÖBELOLJA absorberas av arbetsstycket till ett djup av 1,5 – 3 mm djup och ger ytan en djup lyster som inte kan fås med vax eller syntetiska oljor som bara lägger sig på ytan.

Skador kan lätt åtgärdas genom att slipa bort det skadade träet och därefter oljepolera stället.

Ladda ner produktdatabladet i .pdf:MÖBELOLJA

Ladda ner bruksanvisningen i .pdf Bruksanvisning_Möbelolja eller läs den nedan.

 

BRUKSANVISNING

Arbetsmetoderna skiljer sig markant från dem med andra träoljor. LÄS OMSORGSFULLT!! 

VARNING! Fara för självantändning!
MÖBELOLJA består av oxiderande fettsyror. Slipskivor, trasor och liknande som fuktats med det måste blötläggas i vatten innan de kastas bort. Oljebehandlade ytor antänds inte på egen hand, faran gäller bara fibrösa material.

Slipa arbetsstycket med minst #180 slipduk. En grövre duk gör märken som oljan inte kan fylla då den verkar inne i träet. VärmMÖBELOLJA till 130­C i en fritös.
Påför rikligt med naturborstpensel. Sprid olja från ställen som är mättade till ställen som ännu absorberar olja. Påför och sprid tills hela ytan är mättad  och ett tunt lager MÖBELOLJA blir kvar på ytan.
När du behandlar trä med MÖBELOLJA vid  130°C förångas fukt inne i träet, ringporerna öppnas utåt av ångtrycket inifrån cellerna och den varma, tunnflytande oljan tränger djupare in. Man kan se små ångbubblor tränga genom oljefilmen på ytan när man påför varm MÖBELOLJA.
Du kan tryggt arbeta med 130 grader varm MÖBELOLJA – den varken bränner eller osar. Oljan har svag värmeledningsförmåga – du kan utan att bränna dig doppa fingerspetsen i den varma oljan eller stryka av penseln som du nyss doppat i oljan mot handflatan. MÖBELOLJANS kokpunkt är 300⁰C och den börjar avge vit, skarpt luktande ånga från ytan vid 180⁰C. Vid 130⁰C avger den endast en doft av linolja.

Låt MÖBELOLJAN absorberas under 1/2 – 1 1/2 timme.
Slipa in oljan som blivit kvar på ytan med en slipduk #240-320. Det oljemättade slipdammet fyller träytans små ojämnheter och gör den slät.

Avlägsna efter 20-30 minuter noggrant all olja och allt slipdamm som har blivit kvar på ytan. Olja som blir kvar på ytan bildar ett klibbigt skinn. Om så sker, skrapa försiktigt bort skinnet med en sickel och maskinpolera med MÖBELOLJA.

Låt oxidera under minst ett dygn. Sörj för värme och god ventilation. Oljan torkar genom oxidering och torktiden beror på 1. syretillförseln och 2. temperaturen. I vind och solvärme kan oljan bli beröringstorr på några timmar, i ett svalt garage med dålig ventilation kan det ta en vecka.

Polera till önskad finish – matt till högglansigt – med slipduk eller polerpad och lite MÖBELOLJA, eller för högre glans Selder & Co’s FERNISSA. Polerpad #3000-5000 ger en högglansig yta, #1000-2000 en halvglansig, slipduk #220 ger en sidenmatt yta och #100 en grov. Håll ytan fuktig genom att blöta slipduken eller padden med MÖBELOLJA eller LINOLJA FERNISSA . Fortsätt tills hela ytan har en jämn glans.

Tvätta penslar, verktyg och kärl med stark såpa, t.ex GROVSÅPA.

VARNING: RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING! Trasor och poröst material som fuktats av linolja bör brännas, torkas på öppen, icke brandfarlig plats eller sparas nerdränkta i vatten innan de kastas bort.

ARBETSSKYDD
Andningsskydd behövs inte. Sörj för god ventilation. Den varma oljan leder föga värme och förorsakar inte brännskador vid spill. VARNING: Metallföremål som varit i varm olja bränner.

UNDERHÅLL

VARNING: Tvätta INTE oljepolerade ytor med alkaliska tvättmedel, t,ex, GROVSÅPA då oljan reagerar med baser. Om detta sker, upplöses det yttersta oljeskiktet och ytan måste poleras om.

Skador kan lätt åtgärdas genom att slipa bort det skadade träet och därefter oljepolera stället.